Адрес:

София, България, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 51.

Телефони: +359 2 983 47 36 / + 359 888 35 00 51

E-mail: info@autosock.bg