ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ www.autosock.bg

Използването на този сайт и изпращането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените условия. ЕТ Симов Комерс си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в сайта.
I. Общи условия
1. www.autosock.bg е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на AutoSock текстилни вериги за сняг и лед.
2. При липса на складова наличност от заявената стока, ЕТ Симов Комерс уведомява Клиента за изчерпването й в рамките на един работен ден след получаване на поръчката.
3. Когато Клиентът е посочил неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ЕТ Симов Комерс не е обвързан със задължението да изпълни поръчката.
4. След приемане от ЕТ Симов Комерс през “www.autosock.bg” на заявлението за покупка, което Клиентът е потвърдил, договорът с Клиента се счита за сключен.
5. ЕТ Симов Комерс не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка през сайта www.autosock.bg.
6. Всички обявени цени в сайта са в български левове с включен ДДС.
II. Права и задължения на страните
1. ЕТ Симов Комерс се задължава:
– да откаже поръчката в срок от 3 работни дни при неточна информация за получателя;
– да достави заявената за поръчка стока в рамките на 1-4 работни дни от нейното потвърждаване
– да достави безплатно до посочен от Клиента адрес в България (Клиентът заплаща цената на експресната доставка!)
– гарантира, че всички продукти са фабрично нови и от производителя
2. Клиентът се задължава:
– да посочи име и фамилия на получателя , точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
– да плати цената на стоката при нейното получаване по куриер (наложен платеж);
– да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен. Тогава Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай същият е длъжен да обезщети ЕТ Симов Комерс за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ЕТ Симов Комерс се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.
Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:
– доставеният комплект вериги не отговаря на посочените размери/параметри при поръчката от страна на Клиента
– при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.
Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес гр. София 1202, бул. Мария Луиза 51. Връщането се допуска при следните условия:
– заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от ЕТ Симов Комерс електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 7 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката – комплектът е в добър търговски вид, оригинална опаковка и не е разопакован, придружен от оригиналните документи, издадени от ЕТ Симов Комерс – фактура, касов бон;
– Клиентът съгласува с представител на ЕТ Симов Комерс адреса, на който ЕТ Симов Комерс желае да получи обратно стоката;
– Клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на ЕТ Симов Комерс адрес.
ЕТ Симов Комерс си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.
III. Отговорност
ЕТ Симов Комерс не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ЕТ Симов Комерс не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ЕТ Симов Комерс.
IV. Гаранционни условия:
Всеки комплект текстилни вериги има 2 години технологична гаранция, която важи единствено при правилна експлоатация на продукта (в съответствие с приложените инструкции за употреба) и съобразен размер на текстилната верига с тази на гумата на превозното средство.
V. Допълнителни условия:
ЕТ Симов Комерс не носи отговорност при повреда на стоката вследствие форсмажорни обстоятелства.